logo 120 x 120.png
prázdné okýnko malé tenké.png

obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.rajsablon.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Informace o zboží

Všechny položky prodávané na eshopu www.rajsablon.cz obsahují:
1. Fotodokumentaci výrobku
2. Cenu výrobku i s DPH. Cena není navýšena o poštovné.
3. Podrobný popis zboží včetně rozměrů

Objednávka

Nakoupit v internetovém obchodě www.rajsablon.cz můžete bez předchozí registrace. Pokud se ale registrujete, automaticky dáváte svolení k zasílání zvláštních upozornění, slev, soutěží apod.

Vaši podanou a potvrzenou objednávku považujeme za závaznou. Podáním objednávky potvrzujete, že souhlasíte se všemi obchodními podmínkami uvedenými na webu www.rajsablon.cz.

Zboží a jeho charakter

Zboží je účtováno dle uvedené ceny bez jakýchkoliv dalších nároků jako je poštovné, balné, apod.

Zboží je zasíláno po platbě předem, nebo dobírkovou zásilkou české pošty a to na uvedenou adresu.

Záruka na zboží

Záruční doba všech nabízených produktů je 24 měsíců od data zakoupení rozhodující je datum uvedené na faktuře, či daňovém dokladu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že při převzetí není vaše zboží ve shodě s kupní smlouvou, vzniká vám jako zákazníkovi nárok na okamžitou nápravu stavu věci – tato je možná opravou, nebo výměnou výrobku. Pokud výměnu nebo opravu nelze provést, teprve potom můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. Předcházející řádky však neplatí, pokud jste před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděli nebo si rozpor s kupní smlouvou sami způsobili.

Zrušení kupní smlouvy

Jestliže se společně domluvíme na reklamaci nebo výměně zboží, musí být zboží v původním balení se všemi jeho součástmi. S výrobky, jež jsou předmětem kupní smlouvy nesmí být jakkoliv manipulováno, jen tak je možno je vrátit. V případě, že nejste spokojeni s dodaným zbožím a splňujete podmínky pro vrácení peněz dle §53, můžete zaslat zpět na adresu provozovny. Až po jeho kontrole vám může být zpět zaslána finanční hotovost a to složenkou, nebo bankovním převodem.

Toto platí pouze u fyzických předmětů a výrobků, u dokumentace tento bod není možný.

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.

Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one